Ημερίδα Ενημέρωσης για τα Διακρατικά Προγράμματα MED & BALKAN MED

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών διοργάνωσε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 ανοιχτή Ημερίδα ενημέρωσης για τα Διακρατικά Προγράμματα "MED" και "BALKAN MED" σε συνεργασία με την Ειδική  Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

Οι παρουσιάσεις της Ημερίδας είναι διαθέσιμες παρακάτω:

Interreg MED-Presentation- Patra 08_10_15

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ MED

BalkanMed_Patra_final_08102015

Ο ενημερωτικός οδηγός είναι διαθέσιμος εδώ.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του SYNERGIE CTE.

https://synergie-cte.asp-public.fr/

Οδηγίες για την χρήση της πλατφόρμας SYNERGIE – CTE εδώ.

Στην παραπάνω πλατφόρμα έχει ήδη καταχωριθεί το Πανεπιστήμιο μας με ASP reference code: 1913

 

 

Κατηγορία: 
Νέα Πανεπιστημιακής Κοινότητας