Το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει τις ακόλουθες ιδρυματικές υποδομές για την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας: