Χαιρετισμός Αν. Πρυτάνεως Έρευνας & Ανάπτυξης

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Με ιδιαίτερη χαρά θέλω να σας ανακοινώσω ότι ο νέος iστότοπος (http://research.upatras.gr/) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) είναι πλέον γεγονός.

Περισσότερο όμως αισθάνομαι υπερήφανος διότι η παρούσα ιστοσελίδα είναι αποτέλεσμα σκληρής και εντατικής εργασίας και το σπουδαιότερο, προϊόν της νέας Μονάδας του ΕΛΚΕ υπεύθυνης για την Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών. Για το λόγο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Αντιπρόεδρο του ΕΛΚΕ Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  Χρήστο Μπούρα για την ανεκτίμητη βοήθειά του στον σχεδιασμό της παρούσας iστοσελίδας, αλλά κυρίως τις Kυρίες Ειρήνη Ανδριακοπούλου και Ράνια Γκόλφη  υπεύθυνες  για το συντονισμό της ομάδας εργασίας της Μονάδας Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης.

Ο στόχος της νέας Ιστοσελίδας είναι να προσφέρει στην πανεπιστημιακή κοινότητα  μια ιστοσελίδα η οποία:

  • είναι εύκολα προσβάσιμη και όσο το δυνατόν πιο εύχρηστη,
  • αναδεικνύει τις δράσεις του ΕΛΚΕ προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του ΠΠ,
  • παρέχει εγκαίρως και με ακρίβεια πληροφορίες για ευκαιρίες χρηματοδότησης της έρευνας, την διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων και αλλαγές στο τοπίο Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
  • συνδέει με αποτελεσματικό τρόπο τον ΕΛΚΕ με άλλες συναφείς ιστοσελίδες σε Ελλάδα και Εξωτερικό,
  • δίνει βήμα για συνεργασίες σε βιομηχανία, Ινστιτούτα, εταιρείες, start-ups, spin-offs, ερευνητές με καινοτόμες ιδέες  και σε οτιδήποτε που ενισχύει την έρευνα στο ΠΠ και την  επιχειρηματικότητα των φοιτητών μας και ερευνητών μας.

Η νέα μας ιστοσελίδα θα ενημερώνεται συνεχώς και θα βελτιώνεται με βάση τα σχόλια που θα στέλνετε στη διεύθυνση rescom@upatras.gr ώστε σύντομα να δείτε αυτό το αποτέλεσμα ως ένα απαραίτητο εργαλείο της ερευνητικής σας δραστηριότητας.

Με εκτίμηση
Καθηγητής, Δημοσθένης Κ. Πολύζος
Αν. Πρυτάνεως Έρευνας & Ανάπτυξης