Τα φορολογικα στοιχεία του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών είναι τα κάτωθι:

  • Επωνυμία: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών
  • Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη - Κτήριο Α, Ρίο Πατρών ΤΚ 26500
  • Α.Φ.Μ.: 998219694 - Α ΔΟΥ Πατρών
  • Τηλέφωνο: 2610 996660
  • Fax: 2610 996677