Φόρμα Προεγγραφής στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο "Οι Πρακτικές Προκλήσεις στη Συνεργασία Ερευνητικών Ομάδων και Επιχειρήσεων"

×

Warning message

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.