Ετήσιος Απολογισμός ΕΛΚΕ 2015

H Έκθεση αυτή έχει σκοπό να γνωστοποιήσει στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα τις δαπάνες του ΕΛΚΕ για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και τα προβλήματα που αντιμετώπισε κατά το έτος 2015 .

Κατηγορία: 
Γενικά