Ενημερωτικό Δελτίο Γραμματείας ΕΛΚΕ (Νο10)

Οι αναγνώστες στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΛΚΕ, μπορούν να ενημερωθούν για θέματα όπως: την προδημοσίευση προκηρύξεων διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας, την υποβολή προτάσεων Ε&Τ συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας, την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στους τομείς RIS3 «Μικροηλεκτρονική» & «Προηγμένα Υλικά», αλλά και για διοικητικά θέματα όπως η κατάθεση συμβάσεων χρηματοδότησης έργων στον ΕΛΚΕ, το νέο όριο αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, καθώς και για σημαντικές ημερομηνίες εκδηλώσεων, παρουσίασης προγραμμάτων, επιχειρηματικών συναντήσεων και άλλες ανακοινώσεις

Κατηγορία: 
Νέα Πανεπιστημιακής Κοινότητας