Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PatrasIQ 2017

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα ως κριτήριο συμμετοχής στην έκθεση