Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση Υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση κατολισθήσεων με συνδυαστική ανάλυση δεδομένων UAV, συμβολομετρίας DInSAR και επίγειων σαρωτών λέιζερ (TLS). "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2017"» (80634, Ε.Υ.: Κ. Νικολακόπουλος) (15/01/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 67392/03.12.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Παρακολούθηση κατολισθήσεων με συνδυαστική ανάλυση δεδομένων UAV, συμβολομετρίας DInSAR και επίγειων σαρωτών λέιζερ (TLS). "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2017"»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κ. Νικολακόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 22 Ιανουαρίου 2019.
 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 - 2:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80634
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κ. Νικολακόπουλος