Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση Υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Bimetallic catalysts for the selective transformation of biomass molecules to high value-added chemicals_"Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2017"» (80643, Ε.Υ.: Γ. Κυριακού) (10/01/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 63187/20.11.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Bimetallic catalysts for the selective transformation of biomass molecules to high value-added chemicals_"Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2017"»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Κυριακού, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 17 Ιανουαρίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 - 4:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
8643
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Κυριακού