Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση Aνταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «"BIOIMAGING-GR-UoP" της Πράξης "Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Απεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική» (80317, Ε.Υ.: Ζ. Λυγερού) (06/12/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 51432/08.10.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «"BIOIMAGING-GR-UoP" της Πράξης "Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Απεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ζ. Λυγερού, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 13 Δεκεμβρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 6 Δεκέμβριος 2018 - 3:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 13 Δεκέμβριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80317