Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μελέτη-ανάπτυξη και πιστοποίηση καινοτόμων βιολειτουργικών τροφίμων με βάση φυτικής προέλευσης εκχυλίσματα βοστρύχων σταφυλιών από τις Ελληνικές ποικιλίες (FUNCFOOD)» (80511, Ε.Υ.: Κ. Πουλάς) (08/10/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 73539/06.09.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Μελέτη-ανάπτυξη και πιστοποίηση καινοτόμων βιολειτουργικών τροφίμων με βάση φυτικής προέλευσης εκχυλίσματα βοστρύχων σταφυλιών από τις Ελληνικές ποικιλίες (FUNCFOOD)»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κ. Πουλά ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 15 Οκτωβρίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 - 1:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80511
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κ. Πουλάς