Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση Aνταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα με ενσωματωμένο σύστημα περιβαλλοντικής πληροφόρησης (SMART)» (80552, Ε.Υ.: A. Bανταράκης) (06/12/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 60963/06.11.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα με ενσωματωμένο σύστημα περιβαλλοντικής πληροφόρησης (SMART)»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. ABανταράκη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 13 Δεκεμβρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 6 Δεκέμβριος 2018 - 2:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 13 Δεκέμβριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80552