Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «TakeABreath» (80545 Ε.Υ.: Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ) (06/08/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 60057/16.07.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «TakeABreath»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κ. Μουστάκα, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 21 Αυγούστου 2019.
 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 6 Αύγουστος 2019 - 8:15πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80545
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ