Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση Aνταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μια Ανοιχτή και Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Συνεργατικής Βιοπληροφορικής (OpenBio-C)» (80532, Ε.Υ.: Ν. Καρακαπιλίδης) (05/12/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 59964/02.11.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Μια Ανοιχτή και Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Συνεργατικής Βιοπληροφορικής (OpenBio-C)»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ν. Καρακαπιλίδη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 12 Δεκεμβρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018 - 3:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80532
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ν. Καρακαπιλίδης