Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη νέας τεχνολογίας επεξεργασίας αποβλήτων (γεωργοκτηνοτροφικών, ελαιουργικών και αποβλήτων φυτικών ελαίων και λιπών) με την χρήση αναερόβιας χώνεψης και σύνθετων υλικών και ταυτόχρονη παραγωγή αναβαθμισμένου βιοαερίου (ORESTES)» (80502, Ε.Υ.: Β. Κωστόπουλος) (10/07/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 50547/20.06.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη νέας τεχνολογίας επεξεργασίας αποβλήτων (γεωργοκτηνοτροφικών, ελαιουργικών και αποβλήτων φυτικών ελαίων και λιπών) με την χρήση αναερόβιας χώνεψης και σύνθετων υλικών και ταυτόχρονη παραγωγή αναβαθμισμένου βιοαερίου (ORESTES)»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Β. Κωστόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 17 Ιουλίου 2019.
 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2019 - 12:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80502
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Β. Κωστόπουλος