Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάλυση νοηματικής γλώσσας σε κινητές συσκευές για διερμηνεία με έμφαση σε υπηρεσίες υγείας (HEALTHSIGN)» (80571, Ε.Υ.: Β. Λαμπροπούλου) (21/05/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 29489/16.04.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ανάλυση νοηματικής γλώσσας σε κινητές συσκευές για διερμηνεία με έμφαση σε υπηρεσίες υγείας (HEALTHSIGN)»,  με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα  Β. Λαμπροπούλου, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 28 Μαίου 2019.
 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 - 12:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80571
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Β. Λαμπροπούλου