Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποέργο 3: Ποιότητα και αυθεντικότητα τελικών προϊόντων ελαιοκάρπου και ελαιολάδου και ισχυρισμού υγείας – Βελτίωση τελικών προϊόντων» (80701, Ε.Υ.: Σ. Κουρής) (15/05/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 29652/17.04.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Υποέργο 3: Ποιότητα και αυθεντικότητα τελικών προϊόντων ελαιοκάρπου και ελαιολάδου και ισχυρισμού υγείας – Βελτίωση τελικών προϊόντων»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Σ. Κουρή, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 22 Μαίου 2019.

 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 - 1:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80701
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Σ. Κουρής