Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε 2 μεταδιδάκτορες στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ευφυές ολοκληρωμένο συνεργατικό σύστημα οδικής ασφάλειας και συντήρησης οδικών υποδομών προς το 2020 – ΟΔΟΣ 2020» (80603, Ε.Υ.: Β. Κωστόπουλος) (15/01/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 70458/10.12.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε 2 μεταδιδάκτορες στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ευφυές ολοκληρωμένο συνεργατικό σύστημα οδικής ασφάλειας και συντήρησης οδικών υποδομών προς το 2020 – ΟΔΟΣ 2020»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Β. Κωστόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 22 Ιανουαρίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 - 6:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80603
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Β. Κωστόπουλος