Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε 1 υποψ. διδάκτορα και 2 μεταδιδάκτορες στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «BIOSOL - Ανάπτυξη και επίδειξη ενός υβριδικού συστήματος λέβητα CSP-αεριοποίησης βιομάζας» (80039, Ε.Υ.: Μ. Κορνάρος) (15/01/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 69343/06.12.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε 1 υποψ. διδάκτορα και 2 μεταδιδάκτορεςστο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «BIOSOL - Ανάπτυξη και επίδειξη ενός υβριδικού συστήματος λέβητα CSP-αεριοποίησης βιομάζας»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μ. Κορνάρο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 22 Ιανουαρίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 - 6:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80039
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μ. Κορνάρος