Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πελατοκεντρική και Αποδοτική Διαχείριση Ενέργειας, cude-BEM» (80738, Ε.Υ.: A. Xασιακός) (13/02/2020)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 4137/17.01.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Πελατοκεντρική και Αποδοτική Διαχείριση Ενέργειας, cude-BEM»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. A. Xασιακό, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 20 Φεβρουαρίου 2020.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2020 - 10:00πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 20 Φεβρουάριος 2020 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80738
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
A. Xασιακός