Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ηλιακό Θερμοδυναμικό Σύστημα, SOcRaTES» (80762, Ε.Υ.: Γ. Χρυσολούρης) (08/10/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 75957/16.09.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ηλιακό Θερμοδυναμικό Σύστημα, SOcRaTES»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Χρυσολούρη ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 15 Οκτωβρίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 - 2:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80762
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης