Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτόμο Σύστημα Φασματικής ανίχνευσης πάγου και αποπάγωσης αεροσκαφών - SEI» (80812, Ε.Υ.: Γ. Χρυσολούρης) (08/10/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 75912/16.09.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Καινοτόμο Σύστημα Φασματικής ανίχνευσης πάγου και αποπάγωσης αεροσκαφών - SEI»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Χρυσολούρη ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 15 Οκτωβρίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 - 1:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80812
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης