Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «OACTIVE Advanced personalised, multi-scale computer models preventing OsteoArthritis» (80240, Ε.Υ.: K. Mουστάκας) (08/10/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 75157/12.09.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «OACTIVE  Advanced personalised, multi-scale computer models preventing OsteoArthritis»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. K. Mουστάκα ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 15 Οκτωβρίου 2019.
 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 - 1:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80240
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
K. Mουστάκας