Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Φ.Κ. Ε.775/ ADVANTAGE» (80339, Ε.Υ.: Η. Παναγιωτόπουλος) (12/09/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 65393/30.07.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Φ.Κ. Ε.775/ ADVANTAGE»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Η. Παναγιωτόπουλο ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 19 Σεπτεμβρίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019 - 2:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80339
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Η. Παναγιωτόπουλος