Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Early Childhood Program II – Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης στα νησιά του Αιγαίου» (80920, Ε.Υ.: Ν.ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ) (09/09/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 666612/01.08.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Early Childhood Program II – Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης στα νησιά του Αιγαίου»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ν.ΣΤΕΛΛΑΚΗ, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2019 - 1:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80920
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ν.ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ