Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Re-Water Οικολογικές τεχνολογίες για τη διαχείριση των λυμάτων» (80594, Ε.Υ.: Χ. Παρασκευά) (09/09/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 67243/02.08.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Re-Water Οικολογικές τεχνολογίες για τη διαχείριση των λυμάτων»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Χ. Παρασκευά, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2019 - 12:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80594
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χ. Παρασκευά