Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υπηρεσία παροχής τεχνικών συμβουλών, ανάλυσης και δοκιμών για την ακουστική και τις εγκαταστάσεις ήχου και φωτισμού σκηνής του εργοστασίου τέχνης Πατρών - ΣΑΔΑΕΤ» (80921, Ε.Υ.: I. ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ) (09/09/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 64412/26.07.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Υπηρεσία παροχής τεχνικών συμβουλών, ανάλυσης και δοκιμών για την ακουστική και τις εγκαταστάσεις ήχου και φωτισμού σκηνής του εργοστασίου τέχνης Πατρών - ΣΑΔΑΕΤ»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ι. Μουρτζόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2019 - 11:30πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80921
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
I. ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ