Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Μεταποιητικής Μονάδας Επεξεργασίας Ελαιοπυρήνα με Στόχο την Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας» (80779, Ε.Υ.: Μ.Κορνάρος) (06/08/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 61891/19.07.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Αναβάθμιση Μεταποιητικής Μονάδας Επεξεργασίας Ελαιοπυρήνα με Στόχο την Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μ. Κορνάρο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 21 Αυγούστου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 6 Αύγουστος 2019 - 8:15πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80779
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μ.Κορνάρος