Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΜΣ» (80109, Ε.Υ.: Β.Κυριαζοπούλου) (06/08/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 61891/19.07.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΜΣ»,  με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα. Β. Κυριαζοπούλου, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 21 Αυγούστου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 6 Αύγουστος 2019 - 6:15πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80109
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Β.Κυριαζοπούλου