Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτόμος Ηλιακός Συλλέκτης επίπεδου τύπου με ενσωμάτωση Υλικών Αλλαγής Φάσης για αποδοτική παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης στα Ελληνικά κτήρια (SOLARKIT)» (80484, Ε.Υ.: Ι. Καούρης) (10/07/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 47112/11.06.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Καινοτόμος Ηλιακός Συλλέκτης επίπεδου τύπου με ενσωμάτωση Υλικών Αλλαγής Φάσης για αποδοτική παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης στα Ελληνικά κτήρια (SOLARKIT)»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ι. Καούρης, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 17 Ιουλίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2019 - 3:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80484
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ι. Καούρης