Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μελέτη του Γονιδιώματος και των Μικροβιακών Κοινοτήτων στην Ανάπτυξη και Παραγωγή Εκτρεφόμενης Τσιπούρας και Λαβρακίου» (80508, Ε.Υ.: Γ. Τσιάμης) (10/07/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 36959/14.05.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Μελέτη του Γονιδιώματος και των Μικροβιακών Κοινοτήτων στην Ανάπτυξη και Παραγωγή Εκτρεφόμενης Τσιπούρας και Λαβρακίου»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Τσιάμη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 17 Ιουλίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2019 - 3:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80508
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Τσιάμης