Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μελέτη-ανάπτυξη και πιστοποίηση καινοτόμων βιολειτουργικών τροφίμων με βάση φυτικής προέλευσης εκχυλίσματα βοστρύχων σταφυλιών από τις Ελληνικές ποικιλίες (FUNCFOOD)» (80511, Ε.Υ.: Κ. Πουλάς) (10/07/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 46873/10.06.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Μελέτη-ανάπτυξη και πιστοποίηση καινοτόμων βιολειτουργικών τροφίμων με βάση φυτικής προέλευσης εκχυλίσματα βοστρύχων σταφυλιών από τις Ελληνικές ποικιλίες (FUNCFOOD)»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κ. Πουλά, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 17 Ιουλίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2019 - 2:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80511
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κ. Πουλάς