Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Get Close to Opera: Training Opera Educational Area to foster Migrants Cultural Integration in Europe» (80368, Ε.Υ.: Ε. Αρβανίτη) (10/07/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 46754/10.06.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Get Close to Opera: Training Opera Educational Area to foster Migrants Cultural Integration in Europe»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ε. Αρβανίτη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 17 Ιουλίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2019 - 1:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80368
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ε. Αρβανίτη