Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού επεξεργαστή εφαρμογών δικτύων SMART GRID (AGRIPO)» (80416, Ε.Υ.: Β. Παλιουράς) (11/06/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 37439/15.05.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού επεξεργαστή εφαρμογών δικτύων SMART GRID (AGRIPO)»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Β. Παλιουρά, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 18 Ιουνίου 2019.
 
 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 11 Ιούνιος 2019 - 2:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80416
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Β. Παλιουράς