Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «INTERREG MED (1262): CASTWATER» (57630000, Ε.Υ.: Χ. Μπούρας) (11/06/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 40050/23.05.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «INTERREG MED (1262): CASTWATER»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Χ. Μπούρα, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 18 Ιουνίου 2019.
 
 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 11 Ιούνιος 2019 - 12:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
57630000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χ. Μπούρας