Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογής για τη μετατροπή της νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ)» (80463, Ε.Υ.: Δ. Παπαζαχαρίου) (11/06/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 9824/13.02.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη εφαρμογής για τη μετατροπή της νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ)»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Παπαζαχαρίου, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 18 Ιουνίου 2019.
 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 11 Ιούνιος 2019 - 11:45πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80463
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δ. Παπαζαχαρίου