Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αυτόματης Παρακολούθησης της Κατάστασης και Αυτοδιάγνωσης Βλαβών σε Σιδηροδρομικά Οχήματα μέσω Σημάτων Στοχαστικής Ταλάντωσης (ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ)» (80579, Ε.Υ.: Σ. Φασόης) (21/05/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 32823/24.04.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αυτόματης Παρακολούθησης της Κατάστασης και Αυτοδιάγνωσης Βλαβών σε Σιδηροδρομικά Οχήματα μέσω Σημάτων Στοχαστικής Ταλάντωσης (ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ)»,  με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Σ. Φασόη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 28 Μαίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 - 12:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80579
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Σ. Φασόης