Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «INSPIRED- The National Research Infrastuctures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug Target Functional Characterization» (80585, Ε.Υ.: Γ. Σπυρούλιας) (20/05/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 28821/15.04.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «INSPIRED- The National Research Infrastuctures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug Target Functional Characterization»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Σπυρούλια, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 27 Μαίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 - 2:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80585
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Σπυρούλιας