Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιτήρησης, Διαχείρισης και Αναζωογόνησης Φ/Β Διατάξεων» (80645, Ε.Υ.: Μ. Σιγάλας) (15/05/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 29172/16.04.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιτήρησης, Διαχείρισης και Αναζωογόνησης Φ/Β Διατάξεων»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μ. Σιγάλα, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 22 Μαίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 - 1:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80645
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μ. Σιγάλας