Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ιχνηλατώντας τις ανεξερεύνητες πλευρές της νόσου PSD-Στόχευση της επιδερμικής πρωτεόλυσης για θεραπεία» (57670000, Ε.Υ.: Γ. Σωτηρόπουλου) (09/01/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 66157/28.11.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ιχνηλατώντας τις ανεξερεύνητες πλευρές της νόσου PSD-Στόχευση της επιδερμικής πρωτεόλυσης για θεραπεία»,  με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Γ. Σωτηρόπουλου, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 16 Ιανουαρίου 2019

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019 - 6:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
57670000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Σωτηρόπουλου