Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MARKET4.0 "A Multi-sided Business Platform for plug and produce Industrial Product Service systems» (80622, Ε.Υ.: Γ. Χρυσολούρης) (06/12/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 56600/25.10.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «MARKET4.0 "A Multi-sided Business Platform for plug and produce Industrial Product Service systems»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Χρυσολούρη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 13 Δεκεμβρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 6 Δεκέμβριος 2018 - 3:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 13 Δεκέμβριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80622