Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποέργο 1: "Ανάπτυξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών"» (80513, Ε.Υ.: Γ. Αγγελόπουλος) (20/09/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 39263/03.08.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης έργου – ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Υποέργο 1: "Ανάπτυξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών"»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Αγγελόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 27 Σεπτεμβρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2018 - 4:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80513
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Αγγελόπουλος