Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «"NURSLIN" Πλαίσια Εθνικής Διασφάλισης Ποιότητας: Οδηγίες για Ανάπτυξη και Αναγνώριση Πιστοποιήσεων» (80454, Ε.Υ.: Β. Στυλιανάκης) (19/09/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 31673/03.07.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης έργου – ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «"NURSLIN" Πλαίσια Εθνικής Διασφάλισης Ποιότητας: Οδηγίες για Ανάπτυξη και Αναγνώριση Πιστοποιήσεων»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Β. Στυλιανάκη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 26 Σεπτεμβρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 19 Σεπτέμβριος 2018 - 11:15πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80454