Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SlideWiki» (80548, Ε.Υ.: Χ. Παναγιωτακόπουλος) (14/09/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 38547/31.07.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης έργου – ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «SlideWiki»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Χ. Παναγιωτακόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 21 Σεπτεμβρίου 2018.

 

 

 

 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018 - 11:30πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 21 Σεπτέμβριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80548
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χ. Παναγιωτακόπουλος