Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη υλικών για ενεργειακά αυτόνομες μονάδες καθαρισμού υδατικών ρευμάτων για την ασφαλή επαναχρησιμοποίησή του (ΥΛΕΝΔΩΡ)» (80523, Ε.Υ.: Π. Πουλόπουλος) (07/09/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 37290/26.07.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης έργου – ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη υλικών για ενεργειακά αυτόνομες μονάδες καθαρισμού υδατικών ρευμάτων για την ασφαλή επαναχρησιμοποίησή του (ΥΛΕΝΔΩΡ)»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Π. Πουλόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 7 Σεπτέμβριος 2018 - 9:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80523
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Π. Πουλόπουλος