Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΥΠΕ Ιολογικές Αναλύσεις στο Περιβάλλον και στα Τρόφιμα» (54510000, Ε.Υ.: A. Bανταράκης) (07/09/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 38419/31.07.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης έργου – ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΠΥΠΕ Ιολογικές Αναλύσεις στο Περιβάλλον και στα Τρόφιμα»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. A. Bανταράκη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 7 Σεπτέμβριος 2018 - 3:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
54510000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
A. Bανταράκης