Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Charitable Support for the Rehabilitation Department on Spinal Cord Injuries of Patras University Hospital» (52800000, Ε.Υ.: Η. Παναγιωτόπουλος) (03/08/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 27746/14.06.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης έργου – ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Charitable Support for the Rehabilitation Department on Spinal Cord Injuries of Patras University Hospital»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Η. Παναγιωτόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 10 Aυγούστου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 3 Αύγουστος 2018 - 6:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 10 Αύγουστος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
52800000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ηλίας Παναγιωτόπουλος