Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένης διεργασίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή H2 μέσω αναμόρφωσης του LPG με ατμό» (80480, Ε.Υ.: Δ. Κονταρίδης) (03/08/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 32218/05.07.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης έργου – ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένης διεργασίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή H2 μέσω αναμόρφωσης του LPG με ατμό»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Κονταρίδη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 10 Aυγούστου 2018.

 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 3 Αύγουστος 2018 - 6:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 10 Αύγουστος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80480
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δημήτρης Κονταρίδης