Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Moνάδα προώθησης μεταμόσχευσης μυελού των οστών και κυτταρικών θεραπειών», (36540000 - Ε.Υ.: Α. Σπυριδωνίδης) (03/08/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. αρ. 30073/26.06.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου «Moνάδα προώθησης μεταμόσχευσης μυελού των οστών και κυτταρικών θεραπειών», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Α. Σπυριδωνίδη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 10 Aυγούστου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 3 Αύγουστος 2018 - 6:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 10 Αύγουστος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
36540000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης